09 mars 2010

Prestera maximalt?


Att ha barn är inte så lätt alla gånger. Föräldrastödsgruppen har inbjudit till kombinerat föräldrarmöte och föredrag av professor Rolf Ekman. I inbjudan står det att läsa "Han säger bland annat att stress påverkar minnet och att fysisk träning är bra"...(!?)
Vi kommer vidare få "tips om hur våra ungdomar kan leva för att prestera maximalt i livet"
Det är bra, då kommer jag veta hur jag ska undvika maximal prestationsångest för mina barn.
Föredraget är också öppet för allmänheten.
Jag återkommer om hur det verkligen var. Föredraget och professorn alltså.

Inga kommentarer:

Bloggintresserade