08 mars 2010

Taken har rasat i Sverige.


Nu tar Boverket nya grepp, sa de på radion i dag...
Det finns i dag ingen lag, bara regler, men ingen kontroll. Då kan det bli så här. Byggnaderna är inte byggda för den snömängd de ska tåla. Skötseln kan också vara åtsidosatt. Det är inte helt enkelt att vara fastighetsägare.
I denna ladugård var jag faktiskt inne i för ett år sedan och tittade på valpar...
I detta skick fanns den i tinninga förra veckan.

Inga kommentarer:

Bloggintresserade